Laureaci konkursu plastycznego pn. “Portret św. Mikołaja”

Na ogłoszony konkurs wpłynęło 6 prac. Jury – po burzliwych naradach – postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników konkursu.

Nagrody oraz dyplomy będą do odbioru w radkowskim Domu Kultury od 16.12 (środa) w godz. 9:00 – 15:00.
Nagrodę do Sanoka wyślemy przesyłką pocztową.

Dziękujemy wszystkim za udział w naszym konkursie i gratulujemy stworzonych portretów.