Zajęcia z robotyki

Na zajęciach z robotyki zawsze jest grupa pasjonatów budowy robotów ze specjalnych zestawów LEGO Prime. Na dzisiejszych zajęciach, pod bacznym okiem instruktora, budowano chwytaki.
Te i jeszcze kolejne zajęcia w wymagającej remontu sali, ale już za chwilę nastąpią przenosiny do nowego pomieszczenia.
Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że w radkowskim Domu Kultury – oprócz robotyki – działają też inne sekcje tematyczne: szachowa, instrumentalna, artystyczna, modelarska i teatralna, a już za tydzień rusza sekcja ceramiczna.