Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO

VI MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU NARCIARSKIEGO im. FRANZA PABLA

Dane osobowe:

Imię:

Nazwisko:

Płeć:
MężczyznaKobieta
Data urodzenia:

Kraj:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Adres:

Telefon:

E-mail:

BIEG GŁÓWNY:

BIEG TOWARZYSZĄCY:

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem VI MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU NARCIARSKIEGO IM. FRANZA PABLA