w realizacji

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie realizuje projekt grantowy “Cyfrowe Góry Stołowe” – digitalizacja GCKSiT w Radkowie.

Celem projektu grantowego jest wyposażenie pracowników oraz osoby współpracujące z GCKSiT w Radkowie w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia oraz animacji działań kulturalnych oraz edukacji kulturalnej w środowisku lokalnym poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych w terminie 01.09.2022 – 31.08.2023r

Wartość dofinansowania: 163.000zł.