zapytanie_catering


Radków, dnia   23.06.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sprortu i Turystyki w Radkowie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę zapewnienia cateringu podczas spotkania roboczego partnerów projektu.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 2010 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

I. OPIS USŁUGI, która ma spełniać podane poniżej wymagania:

– usługa cateringowa – dla 8 osób spotkania roboczego zostaną zapewnione napoje gorące (kawa herbata) i napoje zimne (woda mineralna, soki) oraz poczęstunek z kilku rodzajów ciasta. Na zakończenie spotkania dla 8 osób dwu daniowy obiad z surówkami.

– sala w lokalu na wyłączność uczestników spotkania roboczego z dużym stołem dla 8 osób na czas 4 godzin. Spotkanie odbędzie się w godz. 10.00 – 14.00 i terminie ustalonym w późniejszym czasie ale wspólnie z oferentem.

II. TERMIN WYCENY USŁUGI,

Ofertę z wyceną usługi proszę przesłać na adres gcksit.radkow@gmail.com, do dnia 2.07.2017 r.

III. INFORMACJE DODATKOWE,

Informacji dodatkowych udziela pracownik GCKSiT w Radkowie pod służbowym nr telefonu: 881441331 lub drogą elektroniczna pod adresem gcksit.radkow@gmail.com

Dyrektor GCKSiT w Radkowie
Marek Kusiakiewicz