50 Rajd Dolnośląski – Informacje

W związku z organizacją “50 Rajdu Dolnośląskiego” po drogach Gminy Radków w dniu 08.10.2016 r. w godz. 6.00 -18.00, wystąpią utrudnienia i wyłączenia z ruchu następujących ciągów komunikacyjnych:
– droga wojewódzka nr 387 od skrzyżowania w Radkowie z drogą gminną ul. Jagielońska (wewnętrzna) do skrzyżowania z ul, Chrobrego (118736D);
– droga powiatowa nr 3329D w Ścinawce Dolnej od skrzyżowania z drogą gminną (działka nr 498/1) do skrzyżowania z drogą gminną (działka nr 102) w Raszkowie;
– droga powiatowa nr 3305D (przejazd przez tą drogę w rejonie kościoła) drogą gminną (działka nr 313/4);
– droga powiatowa nr 3303D na odcinku od miejscowości Studzienno do ul. Wiejskiej w Wambierzycach;
– wewnętrzna droga gminna przebiegająca po działkach nr 311, 313/1, 313/2, 313/4, 320, 321 i 139 – od granicy administracyjnej z Gmina Radków do miejscowości Wolany do drogi powiatowej nr 3304D;
– gminne drogi publiczne w miejscowości Wambierzyce ul. Wiejska (nr 120601D), od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3303D, Plac NMP (nr118726D), ul. Szpitalna (nr118725D), droga Wambierzyce – Radków (nr 120602D). W miejscowości Radków, ul. Kolejowa (nr 118742D), ul. Leśna (nr 118745D), ul. Osiedle Robotnicze ( nr 118748D), ul. Piastowska (nr 118751D), ul. Ogrodowa (nr 118747D), i ul. Rynek (nr 118750D);
– wewnętrzne drogi gminne w miejscowościach: Ścinawka Dolna, Raszków i Suszyna, przebiegające przez działki: 364, 387, 489/1, 488, 498/1, 475/3, 832/3, 475/1, 265, 260, 102, 88, 133, 266 i 72/11.