Partnerstwo dla książki

Jest nam miło poinformować, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera – w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Hejszowina Radków – otrzymała dwie dotacje w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 – Partnerstwo dla książki.
Ministerstwo (za pośrednictwem operatora programu – Instytutu Książki w Krakowie) pozytywnie oceniło złożone przez Bibliotekę w listopadzie wnioski i dofinansowało kwotą 5.200 zł (80% całości kosztów).

W związku z powyższym już w marcu przystępujemy do realizacji projektów:

* Klasyka literatury polskiej

warsztaty literackie dla dzieci i młodzieży, wystawy, Gminny Konkurs Ortograficzny,
Gminny Konkurs Pięknego Czytania, udział w Narodowym Czytaniu

* Radkowskie spotkania z bajką

przedstawienia teatralne dla przedszkoli oraz klas I-III szkoły podstawowej wystawianych przez profesjonalnych aktorów,
spotkania autorskie, warsztaty teatralne