Jarmark Wielkanocny w Ratnie Górnym – zapraszamy

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Rady Sołeckie i Sołtysi Ratna Górnego i Ratna Dolnego oraz Gmina Radków serdecznie zapraszają na JARMARK WIELKANOCNY, który odbędzie się 3 kwietnia 2022 roku w Ratnie Górnym.
W programie Jarmarku między innymi szukanie ukrytych jajek niespodzianek, świąteczne warsztaty dla dzieci z nagrodami, a dla pierwszych 100 osób domowy żurek z bogatą wkładką.
Zapraszamy wystawców, koła gospodyń wiejskich, osoby prywatne, firmy oraz wszystkich, którzy chcą się wystawić ze swoimi produktami na naszym Jarmarku.
Zapisy przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 pod numerem telefonu (74) 871 22 61
Jarmark Wielkanocny jest realizowany w ramach mikroprojektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002911 pn. „Zasmakuj w kuchni i produktach polsko-czeskiego pogranicza”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 „Przekraczamy granice”.