Wtorki z sekcją taneczną

Ponad 20 osób uczestniczyło w spotkaniu organizacyjnym sekcji tanecznej.
Dzięki temu powstały dwie grup taneczne: 6-8 lat oraz 9-12 lat.
Zajęcia będą prowadzone w każdy wtorek w następujących godzinach:
– grupa 6-8 lat – 16:00 – 16:55,
– grupa 9-12 lat – 17:00 – 17:55.
Na zajęciach obowiązuje miękkie obuwie zmienne.