Archiwum

Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane – Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa

Informacja o zmianie w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3 po zmianie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 


Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane – Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

 


Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane – Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania


Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane – Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania