Zamówienia powyżej 130.000zł

Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane – Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa

Informacja o zmianie w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3 po zmianie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Dokumenty zamieszczono: 30.09.2022r.

Aktualizacja dokumentów: 17.10.2022r.