Regulamin Grillowania

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie zaprasza do udziału w:
I Mistrzostwach Gminy Radków w Grillowaniu 2017

§1
Miejsce: teren nad Zalewem w Radkowie

§2
Termin: 20 sierpnia 2017r., godz. 16.00

§3
Kategorie:

1. „Mięsna” – z dowolnym rodzajem mięsa,
2. „Dowolna” – grillowanie warzyw, owoców, deserów, ryb, serów itp.
Uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie produkty, przyprawy oraz sprzęt do grillowania .

§4
Skład drużyn: jedno- lub dwuosobowe; wiek jednego przedstawiciela tzw. „Szefa Drużyny” powyżej 18 lat.

§5
Czas grillowania: 2 godz. od rozpoczęcia rozgrywek. Czas grillowania obejmuje: rozpalanie i przygotowanie grilla, grillowanie potraw oraz dostarczenie gotowych dań do Jury.

§6
Drużyny, które dokonają zgłoszenia udziału oraz zgrillują produkty rywalizować będą o „Puchar Mistrza Gminy Radków w Grillowaniu 2017”.

§7
W celu identyfikacji drużyn wskazane jest przygotowanie kart z nazwą i logo drużyny lub herbem reprezentowanej firmy, gminy, stowarzyszenia, rodziny oraz jednakowy strój uczestników (np. koszulki, fartuchy, czapki itp.)

§8
Ocenę przygotowanych przez drużyny grillowanych potraw dokona specjalnie powołane Jury.Ocenie podlegać będą: walory smakowe i estetyczne potraw, ich oryginalność, dobór składników, fantazja i finezja, a także dekoracja, atrakcyjność i oryginalność stanowiska grillowania.

§9
Ocena Jury jest ostateczna.

§10
Wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy: Jarmark Stołowogórski

§11
Zgłoszeń do udziału w I Mistrzostwach Gminy Radków w Grillowaniu 2017 dokonywać można osobiście drogą elektroniczną.
Zgłoszenia drogą elektroniczną przyjmowane są do dnia 17 sierpnia 2017r.

W dniu Mistrzostw swój udział można zgłosić u Organizatora od godziny 10:00 do godziny 13:00

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie oraz drogą e-mail: grillowanie@zalewradkow.pl, podając nazwę i członków drużyny z wyróżnieniem Szefa Drużyny oraz nazwę grillowanej potrawy.
Więcej informacji pod nr tel. 74 871 22 61.