Program powszechnej nauki jazdy na nartach „Snow Adventure ”

Od stycznia 2017 roku Stowarzyszenie „Hejszowina” Radków, w porozumieniu z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie rozpoczyna realizację projektu powszechnej nauki jazdy na nartach zjazdowych pn. „Snow Adventure”. Program ten współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Celem jego jest wzrost poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczniów, w szczególności zaś:

– opanowanie podstawowych umiejętności jazdy na nartach,– wdrożenie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno- sportowych,– poprawę stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wypoczywającej w górach,– poznanie piękna gór zimą.

Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół z terenu Gminy Radków tj.

Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej, Zespołu Szkół w Radkowie, Szkoły Podstawowej w Wambierzycach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawce Dolnej.

Swoim zakresem obejmie uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne ( organizator zapewnia transport, sprzęt narciarski na czas nauki: narty ,buty, kije, kaski, karnety na wyciągi oraz naukę z instruktorem).

Rozpoczęcie projektu planuje się na styczeń,  a jego zakończenie na marzec 2017r. W projekcie weźmie udział łącznie 40 uczniów, którzy nigdy wcześniej nie uczyli się jazdy na nartach zjazdowych. Nauka odbywać się będzie w Zieleńcu po zajęciach lekcyjnych w godzinach 17.00 – 20.00.

Zajęcia na stoku prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów jazdy na nartach. Ponadto opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów sprawować będą osoby dorosłe  w ramach wolontariatu.

Doświadczenie, umiejętności, wiedza i zaangażowanie instruktorów gwarantują osiągnięcie zakładanych celów przy realizacji tego projektu.