Narysuj portret Świętego Mikołaja

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pn. “Portret Świętego Mikołaja”

Przed przystąpieniem do pracy zapoznajcie się z REGULAMINEM konkursu.