Piknik Majowy w Ratnie Górnym

Już w najbliższą sobotę – 7.05 od godz. 15:00 zapraszamy Państwa na Piknik Majowy do Ratna Górnego. W programie między innymi: warsztaty plastyczne dla dzieci, malowanie twarzy, konkurs na największa bańkę mydlaną, potrawy z grilla, pajda chleba ze smalcem, napoje.
Na deser zostawiamy koncert zespołu Mocne Lajty.
Działania realizowane są w ramach Mikroprojektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003081 pn. „Muzyczne lato na pograniczu”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 „Przekraczamy granice”