Zapytanie ofertowe – projekt modelu kartonowego kościoła św. Doroty w Radkowie

W związku z realizacją mikroprojektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003087 pn.: „Promocja współpracy na pograniczu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 „Przekraczamy granice” , Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki ogłasza nabór ofert na zaprojektowanie modelu kartonowego kościoła św. Doroty w Radkowie. Szczegóły znajdują się w zamieszczonym zapytaniu ofertowym.