Od 1 czerwca wznawiamy zajęcia indywidualne

Szanowni Rodzice i uczestnicy zajęć, postanowiliśmy powoli wracać do prowadzenia zajęć. Na razie będą to zajęcia indywidualne w sekcjach instrumentalnej (pianino, gitara, skrzypce) i wokalnej.

Uczestników, którzy wykażą chęć wznowienia zajęć w tych sekcjach, prosimy o indywidualny kontakt z instruktorami: pianino, gitara, skrzypce – Joanna Kołcz (798318993), gitara – Marcin Zaleś (535660667).

Jednocześnie informujemy, że powrót na zajęcia oznacza jednoczesna akceptację poniższych wytycznych:

Na zajęcia może uczęszczać WYŁĄCZNIE osoba zdrowa, bez objawów chorobowych, wskazujących na chorobę zakaźną.

Rodzic lub opiekun prawny jest w pełni świadomy, że posyła dziecko na zajęcia dobrowolnie i z pełną odpowiedzialnością w zaistniałej sytuacji.

Rodzic przyjmuje do wiadomości, że pomimo wprowadzonych ograniczeń sanitarnych i wdrożonych środków ochrony nie jest możliwe 100% wykluczenie możliwości zarażenia.

Osoby wchodzące do budynku domu kultury powinny mieć zakryte usta i nos.

Uczeń przed zajęciami (już w sali) MUSI zdezynfekować ręce.

Uczestnik zajęć nie powinien zabierać ze sobą z domu rzeczy, które są mu zbędne na zajęciach.

Poza uczestnikami zajęć, osoby postronne nie mogą wchodzić do sal, w których prowadzone są zajęcia.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji NIE WOLNO przyprowadzać ucznia na zajęcia.

Prosimy o przestrzegani i zastosowanie sie do powyższych wytycznych.