Ponowienie zapytania – dostarczenie domków i straganów jarmarcznych

W związku z realizacją mikroprojektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002911 pn. „Zasmakuj w kuchni i produktach lokalnych polsko-czeskiego pogranicza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 „Przekraczamy granice”  i brakiem złożonych ofert, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki ponawia nabór ofert na dostarczenie dwóch domków jarmarcznych i pięciu straganów jarmarcznych.
Szczegóły w zamieszczonym zapytaniu ofertowym.