SZACHOWA

Instruktor:
Kazimierz Szydełko – (695707593) – Środa 16:00 – 18:00