Powiatowy konkurs plastyczny na znaczek pocztowy

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie ogłasza powiatowy konkurs plastyczny na znaczek pocztowy.
Temat konkursu: “Charakterystyczne elementy krajobrazu i zabytki ziemi kłodzkiej”

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat z podziałem na następujące kategorie wiekowe:
– 6 – 8 lat
– 9 – 12 lat
– 13 – 16 lat.

Jedna z wystaw pokonkursowych odbędzie się w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w pierwszym tygodniu marca 2020 roku.

Przed przystąpieniem do projektowania znaczka prosimy o zapoznanie się z pełnym REGULAMINEM konkursu.

Zapraszamy do udziału.