Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia w Domu Kultury

Zapraszamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach popołudniowych odbywających się w radkowskim Domu Kultury.

Zajęcia indywidualne już trwają – w razie zainteresowania uczestnictwem prosimy kontaktować się z poszczególnymi instruktorami.

Zajęcia grupowe – sekcja taneczna oraz ceramika – rozpoczynają się dopiero od października. Tak jak w przypadku zajęć indywidualnych, tu również prosimy o kontakt z poszczególnymi instruktorami.  Jednocześnie informujemy, że dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach w zeszłym roku ma pierwszeństwo w zapisach.