Ogłaszamy konkurs plastyczny: “Jak wygląda twój czas spędzany w domu”.

Regulamin konkursu plastycznego : “Jak wygląda twój czas spędzany w domu“.

Konkurs odbywa się w wyjątkowym czasie.  Zrób pracę plastyczną, która pokazuje Twój dzień, gdy nie chodzisz do szkoły. Wykorzystaj ten czas na aktywną pracę twórczą.

Konkurs skierowany jest do przedszkoli, uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich.

Prace należy wykonać w formacie nie przekraczającym A3, wybraną przez siebie, dowolną techniką plastyczną (oprócz grafiki komputerowej).

Oceniając pracę będziemy brali pod uwagę pomysłowość, staranność, rodzaj wykorzystanych materiałów, estetykę, pracochłonność, oryginalność.

Najlepsze pracę będą wyłaniane raz w tygodniu w każdy piątek. Oczywiście najlepsze prace nagrodzimy. Zakończenie konkursu nastąpi 30.05.2020.

Dostarczenie pracy do oceny:

Zrób zdjęcie wykonanej pracy, podpisz : Tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek , klasa, nazwa szkoły i prześlij na adres mailowy: promocja@gorystolowe.info w temacie wpisując: KONKURS PLASTYCZNY

*wysłanie pracy na podany adres mail jest równoznaczne z podpisaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie zdjęć przez organizatora (Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie, ul. Handlowa 11, 57-420 Radków).