Ogólnopolski konkurs modeli kartonowych on-line

Zapraszamy wszystkich modelarzy kartonowych do wzięcia udziału w naszym konkursie.

REGULAMIN I KONKURSU MODELI KARTONOWYCH ON-LINE
Organizator: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie
Cel konkursu
• Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań politechnicznych
• Popularyzacja modelarstwa kartonowego Termin i miejsce
Harmonogram:
5-16.04.2020 – wysyłanie zdjęć na adres e-mail: konkurs@gorystolowe.info
17.04.2020 godz. 24:00 – publikacja zdjęć w albumie na FB: fb.me/konkursmodelikartonowych
18.04.2020 do godz. 24:00 – głosowanie na zdjęcie (zdjęcia)
19.04.2020 godz. 17:00 – ogłoszenie wyników (możliwa transmisja on-line)

Postanowienia ogólne
1. Konkurs posiada charakter otwarty, w którym mogą uczestniczyć modelarze indywidualni i modelarze zrzeszeni w klubach modelarskich.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres e-mail maksymalnie
3 zdjęć modelu plus OBOWIĄZKOWO zdjęcie modelu wraz z jego wykonawcą. Zdjęcie obowiązkowe nie będzie nigdzie publikowane.
3. Do konkursu każdy uczestnik możne zgłosić maksymalnie 2 modele.
4. W klasyfikacji wyłoniony zostanie najlepszy model uczestnika w danej klasie.
5. Zgłoszone do konkursu modele oceniane są wg. zasady: „PODOBA SIĘ – NIE PODOBA SIĘ” poprzez głosowanie na stronie FB.
6. O końcowej klasyfikacji decyduje suma ilości polubieni nadesłanych zdjęć jednego modelu. W przypadku równiej ilości polubień, o kolejności zdecyduje komisja sędziowska składająca się z 3 osób.
7. W konkursie można uczestniczyć tylko z własnoręcznie wykonanym modelem.
8. Nagrody rzeczowe otrzymają TYLKO zdobywcy pierwszych miejsc.
9. Trofea otrzymają zdobywcy trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej.
10. Nagrody oraz trofea zostaną przesłane pocztą w terminie do 2 tygodni od zakończenia konkursu.
11. W zgłoszeniu, czyli wiadomości e-mail należy podać obowiązkowo:
– klasę w jakiej zgłaszamy model, imię i nazwisko, adres zamieszkania, kategorię wiekową.
12. Kategorie wiekowe: młodzik – do 13 lat, junior – do 18 lat, senior – powyżej 18 lat.
13. Klasy modeli:
S1 – samoloty jednosilnikowe
S2 – samoloty wielosilnikowe
S3 – samoloty odrzutowe
Sz – szybowce
H – śmigłowce
O – okręty
OP – okręty podwodne
Ż – żaglowce
PK – pojazdy kołowe
PG – pojazdy gąsienicowe
PS – pojazdy szynowe
MR – maszyny i pojazdy rolnicze
R – rakiety
B – budowle
F – figurki
U – uzbrojenie
SF – fantastyka
D – dioramy
INNE – wszystko co z kartonu, a nie jest ujęte w klasach
V – starocie czyli VINTAGE

Zapraszamy do odwiedzenia dedykowanej specjalnie dla konkursu strony na Facebooku: fb.me/konkursmodelikartonowych

Zapraszamy do udziału bo nasi sponsorzy są bardzo hojni.