Podwójny nabór na warsztaty fotograficzne – w Polsce i Czechach

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie ogłasza nabór na warsztaty fotograficzne, które odbędą się w dniach 27.08. 2022 w Radkowie oraz 28.08.2022 roku w Adrspachu – Republika Czeska. Zapraszamy miłośników fotografii i nie tylko. Ilość miejsc ograniczona.
Warsztaty realizowane są w ramach mikroprojektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002673 pn. “Cztery pory roku w fotografii na polsko-czeskim pograniczu”.
Mikroprojekt finansowany jest w ramach Funduszu Projektów w Euroregionie Glacensis Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002673, pn.”Cztery pory roku w fotografii na polsko-czeskim pograniczu” Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Interreg-V-A Republika Czeska-Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – “Przekraczamy granice”