Zakończenie sekcji tematycznych w GCKSiT 2016/2017